SUF Stockholm
Område: Hela Stockholm
c/O Stockholms LS
Lehusens gränd 4, nb
118 65 Stockholm
Telefon: 073-6127817
E-mail: stockholm@suf.cc
Hemsida: http://stockholm.suf.cc

SUF Södertörn
Område: Södertörnskommunerna (Haninge, Huddinge, Tyresö, Nacka, Södertälje, Nynäshamn)
E-mail: haninge@suf.cc
Hemsida: http://haninge.suf.cc

SUF Västerort
Område: Hässelby, Rinkeby, Tensta, Spånga, Sundbyberg och Solna
E-mail: vasterort@suf.cc

Välkommen!

I Stockholm finns det idag tre SUF-klubbar: SUF Stockholm, SUF Södertörn och SUF Västerort. Tillsammans utgör vi SUF Storstockholm, som inte är en klubb, utan ett namn vi använder när vi gör saker gemensamt (t.ex kampanjer, gemensamma uttalanden och så vidare) Om du är intresserad av att gå med så kan du vända dig till den klubb som ligger närmast dig geografiskt. Kontaktuppgifter finns till vänster.

Om SUF

I SUF sysslar vi inte med partipolitik, vi går istället direkt på problem och orättvisor; på skolor, gator, bostadsområden och arbetsplatser. Vår vilja är att alla människor ska ha makten att bestämma över sitt eget liv och tillsammans över det gemensamma samhället. Därför kämpar vi i SUF tillsammans för ett klasslöst samhälle.

SUFs struktur - Hur vi kämpar - Vår principförklaring

Starta en klubb?

För att starta en SUF-klubb så måste ni vara några stycken, ha ett uppstartsmöte där ni läser igenom våra federala stadgar och federala principförklaring, och godkänna den, det är kravet för att få vara en del av SUF. Sedan kontaktar ni någon av våra klubbar i Stockholm och skriver ett mail där ni berättar att ni tänkt starta en egen klubb, hur många ni är och vad ni skulle heta (Det smidigaste är att döpa sin klubb efter kommunen där alla medlemmar bor, exempelvis SUF Södertälje) och vilka områden ni tänkt organisera i. Sedan skickar ni in ansökan till sog@suf.cc så kommer det ta ungefär två veckor innan ni beviljas inträde i federationen, och allt vad det innebär.

De klubbar som finns i Stockholm (Stockholm, Södertörn och Västerort) kommer självklart kunna hjälpa er med lokaler, organisatorisk skolning (hur man bedriver klubbarbete, hur vår infrastruktur fungerar och så vidare) och praktiska tips och råd. Har ni inte tillgång till en egen lokal så kan ni ha möten på Stockholms LS som ligger på Södermalm.

Fördelen med att skapa en SUF-klubb och inte bara en "Politisk grupp" är att inom SUF finns det resurserna för att hålla igång en kontinuelig klubbverksamhet på basnivå, ekonomiska medel och praktisk hjälp. Men det betyder ju självklart inte att man ska starta en klubb bara för att kunna slynta på våra resurser, utan för att man vill organisera sig kring de syndikalistiska principerna och vara en del av vår federation.